• P 
  • P 
  • vedoucí sociální pracovník/pracovnice 

vedoucí sociální pracovník/pracovnice

Zaměstnavatel: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Na Svobodě 172

Pracovní poměr na dobu urč. po dobu mateřské a rodičovské dovolené, plat dle počtu let započitatelné praxe.

Koncepční činnost sociální práce v zařízení. Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost. Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace, sociálního šetření a s tím spojené záležitosti týkající se vzniku a ukončení smluv o poskytování sociální služby. Jednání s orgány sociálně právní ochrany ve věci výkonu ústavní výchovy, opatrovníky a zákonnými zástupci dětí. Řešení dílčích sociálně-právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracovávání. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb.
Zodpovědnost za vedení týmu Koordinátorů standardů kvality, předkládání návrhů na změnu či doplnění standardů kvality.
Metodické vedení a koncepční činnost svěřených úseků přímé péče.
Kvalifikační předpoklady: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost podle § 110 Zákona o sociálních službách. Odbornou způsobilostí se rozumí:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacích oborů zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální pat

odpovědět
vedoucí sociální pracovník/pracovnice
Kontaktní osoba: Jana Kuglerová
Telefon: 778 407 037
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Ústecký kraj