• P 
  • P 
  • vrchní referent/rada - sociální pracovník 

vrchní referent/rada - sociální pracovník

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
tř. Míru 1633

Místo výkonu služby je Tachov.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování veškeré agendy při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi včetně
přijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace žadatelů včetně
ověřování a došetřování podkladů a údajů pro správní řízení. Vedení a kompletní
zpracování správního řízení v žádostech o dávky. Provádění výplaty dávek pomoci v
hmotné nouzi. Přímý kontakt s žadateli o dávky pomoci v hmotné nouzi. Provádění
odborné poradenské činnosti pro žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi. Provádění
sociálního šetření u klientů.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 29. ledna 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v
elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID 6gyzph2.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. 2021/4810-
78099810“.

odpovědět
vrchní referent/rada - sociální pracovník
Kontaktní osoba: Podatelna.pm@uradprace.cz
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Plzeňský kraj