• P 
  • P 
  • Vrchní referent/rada – sociální pracovník/ce 

Vrchní referent/rada – sociální pracovník/ce

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Bezručova 2055

PRACOVIŠTĚ: Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích - Kontaktní pracoviště ve Svitavách
NÁPLŇ PRÁCE: Zajišťování výkonu státní správy v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Jednání s klienty a poskytování základního i odborného sociálního poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek. Přijímání a zpracování žádostí, vedení správního řízení příslušné agendy, vedení spisové dokumentace, ověřování správnosti vyhodnocení dávky. Provádění sociálních šetření a kontrol v přirozeném prostředí klienta.
POŽADAVKY:
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
- vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel), řidičský průkaz sk. B, práce s lidmi, komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu, práce v terénu, svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost,

odpovědět
Vrchní referent/rada – sociální pracovník/ce
Kontaktní osoba: Jan Tesař
Telefon: 950 163 400, 602 233 870
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj