• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY 

PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY

Zaměstnavatel: Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7

KO: Daniela Olbertová, tel.:556 312 253
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK KNIHOVNY NA DOBU URČITOU - 2 ROKY - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek:
do 15.06.2021, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Druh a charakteristika práce:
- zpracovávání knihovního fondu;
- vytváření dílčího přírůstkového seznamu regionálního knihovního fondu;
- vytváření výměnných souborů knih a zajišťování jejich distribuce v rámci okolních knihoven;
- spolupráce dle pokynů při revizích a aktualizacích knihovního fondu;
- obalování nových knih a provádění běžné údržby knižního fondu, odstraňování drobných závad;
- zajišťování výpůjčních procesů, komunikace s návštěvníky knihovny;
- výpomoc při kulturních a společenských akcích pořádaných městem;
- zpracovávání propagačních materiálů (plakátky, pozvánky apod.);
- zajišťování propagace akcí prostřednictvím webu a sociálních sítí.
Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení
Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost;
- schopnost týmové práce;
- uživatelská znalost práce na PC (MS Offi

odpovědět
PRACOVNÍK/-CE KNIHOVNY
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová
Telefon: 556 312 253
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - zkrácený úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj