• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK/NICE SENIOR DOPRAVY ČČK PRO MĚSTO LANŠKROUN A OKOLÍ 

PRACOVNÍK/NICE SENIOR DOPRAVY ČČK PRO MĚSTO LANŠKROUN A OKOLÍ

Zaměstnavatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
B. Martinů 980

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici PRACOVNÍK/NICE SENIOR DOPRAVY ČČK PRO MĚSTO LANŠKROUN A OKOLÍ
NÁSTUP DLE DOHODY
POŽADUJEME:
- dobré komunikativní schopnosti
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost
- vysoké pracovní nasazení, flexibilitu
- občanskou bezúhonnost
- kladný vztah k seniorům
PŘEDPOKLADY: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: pracovník Senior dopravy ČČK zabezpečuje výkon služby, která se specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám v dopravní dostupnosti. Jedná se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztráty některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí - především senioři. Služba jim napomáhá zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a pomáhá jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. k návštěvě lékaře, nákupu, návštěvu u přátel, jednání na úřadech, svoz dětí do školy, doprovody atd.
UCHAZEČ PŘEDLOŽÍ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: jméno, příjmení uchazeče, datum místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení
K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘILOŽIT:
- životopis, ve kterém se u

odpovědět
PRACOVNÍK/NICE SENIOR DOPRAVY ČČK PRO MĚSTO LANŠKROUN A OKOLÍ
Kontaktní osoba: Jiří Preclík
Telefon: 775 112 998
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj