• P 
  • P 
  • Odborný refrent/ka odboru dopravně-správního - dopravní inženýrství 

Odborný refrent/ka odboru dopravně-správního - dopravní inženýrství

Zaměstnavatel: Město Otrokovice
nám. 3. května 1340

Požadavky pro vznik pracovního poměru:
Vysokoškolské vzdělání technického směru - obor dopravní stavby, ideálně se
specializací na dopravní inženýrství.
Výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, grafický program pro projekční činnosti apod.).
Komunikativní schopnosti, flexibilita, zvládání stresových situací, samostatný a
iniciativní přístup k práci, týmová spolupráce, organizační schopnosti, vysoké
pracovní nasazení, ochota k dalšímu sebevzdělávání.
Výborná znalost jednacího jazyka - jazyka českého.
Plná svéprávnost.
Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič/ka
Předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC.

Výhodou:
- předchozí praxe v oboru,
- praxe ve veřejné správě,
- základní orientace při práci s geodetickými podklady,
- znalost zákona č. 13/1997 Sb. a č. 183/2006 Sb.
Nabízíme:
10. platová třída.

Náplň činnosti odboru je uvedena v platném organizačním řádu MěÚ Otrokovice
který je k dispozici v informacích MěÚ a na internetových stránkách města: www.otrokovice.cz (dokumenty města/vnitřní předpisy).
Bližší informace poskytne Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního, tel. 577 680 452, e-mail: krystynikova@muotrokovice.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu (vč. kontaktního spojení - telefon, e-mail),
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

(formulář p

odpovědět
Odborný refrent/ka odboru dopravně-správního - dopravní inženýrství
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Zlínský kraj