• P 
  • P 
  • ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - ODBORNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTU "PODPORA ODBORNÉHO VZDĚ 

ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - ODBORNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTU "PODPORA ODBORNÉHO VZDĚ

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Okružní 333

Místem výkonu služby je Beroun. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022, s pravděpodobností prodloužení na základě změny
systemizace do 31. prosince 2023, a to po dobu realizace projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ s reg. č. CZ. 03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Zajišťuje příjem žádostí o příspěvek, kontroluje jejich formální správnost. Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích aktivit. Zajišťuje příjem
a kontrolu vyúčtování vzdělávacích aktivit a poskytnutých příspěvků na mzdy. Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. žádosti o platby a podklady pro ekonomické útvary. Zajišťuje přípravu podkladů pro hodnocení hodnotící komise. Kontroluje plnění povinností žadatele vyplývající z Dohody o poskytnutí příspěvku a příslušných právních předpisů. Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele.
Zajišťuje publicitu projektu v rámci regionu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 31. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo

odpovědět
ODBORNÍ/VRCHNÍ REFERENTI - ODBORNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTU "PODPORA ODBORNÉHO VZDĚ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj