• P 
  • P 
  • odborný/vrchní referent - odborný pracovník regionálního individuálního projektu 

odborný/vrchní referent - odborný pracovník regionálního individuálního projektu

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
náměstí T. G. Masaryka 145

Pozice: odborný/vrchní referent - odborný pracovník regionálního individuálního projektu "Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji" v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-odborny-pracovnik-regionalniho-individualniho-projektu-sance-pro-zdravotne-postizene-ve-stredoceskem-kraji-krp-pribram-id-10-3

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na
elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf.

odpovědět
odborný/vrchní referent - odborný pracovník regionálního individuálního projektu
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj