• P 
  • P 
  • VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE 

VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
nám. Spojenců 2632

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada - sociální pracovník v Oddělení PnP a DOZP Odboru Kontaktního pracoviště v Prostějově Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika".
Místem výkonu služby je Prostějov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. srpna 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 27. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž

odpovědět
VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj