• P 
  • P 
  • Pracovník/nice SENIOR DOPRAVY ČČK pro město ŽAMBERK a okolí 

Pracovník/nice SENIOR DOPRAVY ČČK pro město ŽAMBERK a okolí

Zaměstnavatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Albertova 357

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovník SENIOR DOPRAVY ČČK pro město ŽAMBERK a okolí.

POŽADUJEME:
- minimální vzdělání střední odborné
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- dobré komunikativní schopnosti
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost
- vysoké pracovní nasazení, flexibilitu
- občanskou bezúhonnost
- kladný vztah k seniorům
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: pracovník Senior dopravy ČČK zabezpečuje výkon služby, která se specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám v dopravní dostupnosti. Jedná se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztráty některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí - především senioři. Služba jim napomáhá zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a pomáhá jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. k návštěvě lékaře, nákupu, návštěvu u přátel, jednání na úřadech, svoz dětí do školy, doprovody atd.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno, příjmení uchazeče, datum místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum

odpovědět
Pracovník/nice SENIOR DOPRAVY ČČK pro město ŽAMBERK a okolí
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj