• P 
  • P 
  • vrchní referent/rada - sociální pracovník 

vrchní referent/rada - sociální pracovník

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Krále Jana 259

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A BLIŽŠÍ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NALEZNETE NA: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-socialni-pracovnik-kop-chotebor-29-08-2022
Výkon agendy dávek pomoci v hmotné nouzi. Přijímání, kontrola věcné a formální správnosti a zadávání žádostí. Vedení správního řízení, zodpovědnost za správnost vydaných rozhodnutí. Vedení spisové dokumentace, samostatné zpracování korespondence. Rozhodování a ověřování o nárocích na dávku včetně zpracování změn ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a její výplatu a řešení nedoplatků a přeplatků na dávkách. Zodpovědnost za správnost vydaných oznámení a rozhodnutí. Poskytování informací klientům. Provádění šetření v místě za účelem ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výplatu, realizace cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení, poskytování základního poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek.
Žádost a strukturovaný profesní životopis zaslat do 29.8.2022.

odpovědět
vrchní referent/rada - sociální pracovník
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Kraj Vysočina