• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK/PRACOVNICE OSTRAHY (DPP, vhodné i pro OZP) 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE OSTRAHY (DPP, vhodné i pro OZP)

Zaměstnavatel: DIEMA s.r.o.
Na Poříčí 1198

A11 z:9/9/2022 (DPP, vhodné i pro OZP) a:13/9/2022
Pracovník/pracovnice ostrahy (vrátný) má ve své pracovní náplni:
- 1-2 směny v týdnu sleduje monitor bezpečnostních kamer, v případě nezvyklé situace ihned informuje nadřízeného zaměstnance nebo vedení společnosti.
- obsluhuje telefonní ústřednu a poskytuje informace o telefonních linkách pracovišť a zaměstnanců
- vydává klíče zaměstnancům
- zabezpečuje dozor nad vozidly projíždějícími z areálu a do areálu společnosti Diema s.r.o. a zavírá vrata za odjíždějícími vozidly
- kontroluje příchody a odchody všech zaměstnanců. Vyzývá zaměstnance k předkládání tašek k nahlédnutí.
- kontroluje příchody a odchody návštěv za účelem zabránění vstupu nepovolaných osob a nepovolenému vynášení majetku organizace. Návštěvy musí být seznámeny s riziky při vstupu do objektu a poučeny o povinnosti dodržování zásad bezpečného pohybu v areálu společnosti. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv. Vrátný zajistí příchod zaměstnance Diemy pro vyzvednutí návštěvy.
- provádí obchůzky a kontroly celého objektu v areálu Diemy, správní budovy a provozovny. Překontroluje uzamčení dveří a vrat, uzamkne vchody do šaten a uzamkne parkoviště aut. Kontroluje, zdali se někde nesvítí a jsou-li zavřená všechna okna a v případě nedostatků sjedná nápravu.
- kontroluje a zapisuje stav hlavního vodoměru
- kontroluje teploty ve skladech a mrazírnách. Hodnoty teplot zapisuje do deníku.
- veškeré provozní závady nahlašuje ihned vedoucímu technického úseku, nebo zapisuje do Knihy výkonu služby.
- provádí dechové vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových

odpovědět
PRACOVNÍK/PRACOVNICE OSTRAHY (DPP, vhodné i pro OZP)
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Dohoda o provedení práce
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj