• P 
  • P 
  • Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník, referenti majetkové správy 

Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník, referenti majetkové správy

Zaměstnavatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 32

z: 20.10.2022 Zástup za rodičovskou dovolenou.
Hlavní pracovní náplň:
- organizační zajišťování místních kulturně-osvětových akcí
- vypracování návrhů smluv a objednávek k realizaci programů a akcí
- jednání s uměleckými subjekty, s dodavateli služeb, agenturami a distributory
- organizační a provozní zajišťování přípravy a realizace akcí včetně bezpečnosti a
protipožární ochrany
- vypracování podkladů, jednání a vedení evidence plnění zákonných povinností vůči
organizacím zajišťujícím ochranu autorských práv
- spolupráce s kulturními aktivitami města a regionu
- spolupráce se smluvními partnery
- spolupráce se zřizovatelem a plnění dohodnutých úkolů
- vypracování podkladů pro sestavení rozpočtů organizace
- systematická propagace organizace a realizovaných programů a akcí
- systematické vedení a realizování PR organizace
- organizování a aktualizace webových stránek a facebooku organizace
- příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem
- agenda týkající se ochrany osobních údajů - GDPR

Výhody: stravenky

Kontakt: Bc. Iva Pollaková, e-mail: pollakova@mksnj.cz

odpovědět
Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník, referenti majetkové správy
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj