• P 
  • P 
  • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - Kontakt: e-mailem. 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - Kontakt: e-mailem.

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Okružní 333

Pracoviště: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště Beroun, Oddělení PnP a DOZP. Hlavní náplň činnosti: Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.Zajišťování agendy oddělení PnP a DOZP, realizace sociálních šetření pro oddělení PnP a DOZP, ověřování správnosti podaných žádostí o dávky po formální i věcné stránce, spolupráce s OSSZ, MěÚ a dalšími zúčastněnými subjekty, spolupráce při řešení námitek a odvolání, stížností a zpracování podkladů pro samosprávu, zajištění archivace spisové dokumentace; Kvalifikační a další požadavky: Vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj.
vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program. Služebním předpisem Úřadu práce
České republiky č. 7/2017 je tato podmínka upřesněna a je vyžadováno vzdělání odborného zaměření: vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociá

odpovědět
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE - Kontakt: e-mailem.
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj