• P 
  • P 
  • TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE 

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE

Zaměstnavatel: Obec Raduň
Gudrichova 79

KO: Schindler Přemysl, tel.: 553 796 124 , e-mail: starosta@radun.cz
Přihlášku s označením na obálce "Výběrové řízení - TECHNICKÝ PRACOVNÍK" doručí zájemce na Obecní úřad Raduň, Gudrichova 79, Raduň, 747 61. Jakmile bude vybrán vhodný uchazeč, výběrové řízení bude zrušeno. Bližší informace o pracovní pozici budou podány osobně na Obecním úřadě v Raduni

Zájemci do výběrového řízení doloží:
- Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce (případně i přechodného), číslo občanského průkazu zájemce, datum a podpis zájemce
- Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podmínky vyhlašovatele:
- Předpokládaný nástup: ihned
Zasláním písemné přihlášky a všech dokladů nevzniká účastníkovi výběrového řízení právní nárok na uzavření pracovní smlouvy v návaznosti na předmět výběrového řízení. Případné oznámení o vybrání vítěze výběrového řízení bude písemně doručeno pouze tomuto žadateli. Vítěze tohoto výběrového řízení bude vybírat nezávislá výběrová komise.
Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny v souladu s §39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění po dobu minimálně 15 dnů. Obec Raduň si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit toto výběrové řízení, případně od něj odstoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Požadavky na zaměstnance:
- Minimální věk 18 let a způsobilost

odpovědět
TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj