• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/-KA 

PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/-KA

Zaměstnavatel: Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace
Hrabyně 207

KO: Mgr. Klaudie Dinelli, tel.: 727 977 205 volejte od 7:00 - 14:30 hod, e-mail: ps@hrabyne.cz, osobně 747 67 Hrabyně, č.p. 207 - přízemí budovy.
Zájemci o práci nechť zašlou své přihlášky včetně:
1) strukturovaného životopisu s údaji o dosavadních zaměstnáních s přehledem praxe a s údaji o odborných znalostech a dovednostech,
2) originálu výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3) úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání a absolvování kvalifikačního kurzu
Kontaktní údaje pro podání přihlášky a získání doplňujících a bližších informací:
Název zařízení: Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace
Sídlo: č. p. 207, 747 67 Hrabyně
ID DS: fduk3n8
K rukám ředitelky: Mgr. Klaudie Dinelli

Požadujeme:
Odborná způsobilost dle § 116, odst. 5 písm. c).
Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (možno doplnit nejpozději do 18 měsíců od nástupu).
Praxe v přímé práci s klienty v sociálních službách vítána, ale není podmínkou.
Zdravotní způsobilost - fyzická zdatnost a psychická odolnost.
Čistý trestní rejstřík.

Nabízíme: zvláštní příplatek, příplatek za soboty a neděle, za směnnost, osobní příplatek.
Směnnost: ranní/odpolední. Uvedenáý plat je nástupní - dle odpracovaných let.

odpovědět
PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/-KA
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj