• P 
  • P 
  • Pracovník/pracovnice v sociálních službách 

Pracovník/pracovnice v sociálních službách

Zaměstnavatel: Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Chválkovická 195

Kontakt POUZE telefonicky - v pracovní dny od 8:00 do 14:00 nebo e-mailem.

Co u nás budete dělat:
- Provádět přímou obslužnou péči a základní výchovnou nepedagogickou činnost vůči lidem s mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením,
- rozvíjet individuální manuální zručnosti a fixovat získané společenské a pracovní návyky svěřených klientů Klíče v souladu s obecně závaznými právními normami ČR a veškerými předpisy a nařízeními, platící uvnitř Klíče,
- poskytovat svěřeným klientům podporu a vedení v oblastech stravování, nakupování osobních potřeb, v domácích pracích, v péči o osobní hygienu s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem,
- v případě potřeby zajišťovat ošetřovatelskou péči o klienty,
- odpovídat za bezpečnost a zdraví svěřených klientů.

Co od Vás požadujeme:
- Akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a střední vzdělání s výučním listem, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou či vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální a humanitární činnost, vychovatelství apod., nebo sanitářský kurz s osvědčením vydaným nejpozději 31. 12. 2006, (kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nezbytné zvládnout do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání),
- zdravotní způsobilost, očkování proti hepatitidě typu B dle § 9, vyhlášky 537/2006, Sb.
- psychickou i fyzickou připravenost k výkonu práce s lidmi s mentálním postižením,
- zodpovědnost pro práci s lidmi s mentálním postižením,
- schopnost empatie, komunikativnost, pozitivní přístup, týmová spolupráce,
- připravenost dále se rozvíjet a vzdělávat,
- profe

odpovědět
Pracovník/pracovnice v sociálních službách
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj