• P 
  • P 
  • PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Zaměstnavatel: Statutární město Třinec
Jablunkovská 160

TŘ z:7/3/2024
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Magistrátu města Třince v souladu s ustanovením zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení č. 04/2024 na obsazení pracovního místa: pracovník/pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství
Místo výkonu práce: statutární město Třinec
Zařazení: úředník (zákon č. 312/2002 Sb.)
Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském či bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Pracovní poměr: doba neurčitá
Charakteristika vykonávané práce:
- státní správa na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., včetně řešení přestupků - administrativa odboru v oblasti jednotného environmentálního stanoviska, koordinovaných stanovisek, spisové služby.
Platové podmínky:
- platová třída 10. - základní platový tarif od 24.100 Kč (zaručený plat) do 34.370 Kč dle započitatelné praxe + možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákoníkem práce.
Předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 4:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním jednáním
- předložení výpisu z RT
- znalost jednacího jazyka
- další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem,
- výhodou zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb.
Jiné požadavky:
- vzdělání vysokoškolské nebo vyšší odborné v oboru ochrany životního prostředí,
- znalost problematiky územního samosprávného celku a orientac

odpovědět
PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj