• P 
  • P 
  • pracovník/ pracovnice infocentra okresního soudu 

pracovník/ pracovnice infocentra okresního soudu

Zaměstnavatel: Okresní soud v Pelhřimově
třída Legií 876

Náplň práce:
zajišťování komplexní konzultační a poradenské činnosti v oblast rozhodovací činnosti soudů včetně právních jednání a dalších úkonů účastníků řízení podle procesních předpisů
zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností
podávání informací o stavu jednání
zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby
pořizování kopií ze soudních spisů
vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí
pokladní služby
příjem a zpracování el. podání, přidělení podání ke spisové značce nebo do příslušného odd., ověřování správnosti a platnosti el. podpisu, provádění autorizované konverze, a to vše v souladu s VKŘ, JŘ a vnitřními předpisy soudu
pseudonymizace rozhodnutí
vykonávat všechny práce spojené se zajišťováním chodu spisovny okresního soudu
zástup vyššího podacího oddělení – samostatné přidělování věcí v souladu s rozvrhem práce soudu na základě právního posuzování obsahu návrhů a žalob s osobní odpovědností za důkladné respektování ústavního principu zákonného soudce

Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.

K přihlášce do výběrového řízení přiložte:
• strukturovaný životopis
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů, ne starší než dva měsíce
• vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (v příloze)
• poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním oso

Požadujeme
Jiné

odpovědět
pracovník/ pracovnice infocentra okresního soudu
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Kraj Vysočina