• P 
  • P 
  • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (zástup za MD a RD) 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (zástup za MD a RD)

Zaměstnavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Politických obětí 2478

z:10/6/2024
Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany dětí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek
Zařazení: úředník
Druh práce: sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Místo výkonu práce: statutární město Frýdek-Místek
Platová třída: 11
(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: srpen nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba určitá (zástup za MD a RD)
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 4. základní znalosti následujících předpisů:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - paragrafy, které se vztahují k rodinnému právu (§ 655 až § 975)
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

odpovědět
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (zástup za MD a RD)
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj